Update 15-11-2017

Er zijn weer flink wat bug fixes doorgevoerd. Ook is er een nieuwe feature toegevoegd:

Totaal aantal constateringen als waarde
Het is nu mogelijk om het totaal aantal constateringen van een bepaald type als waarde in een formulier- of documentsjabloon te gebruiken. Bij de settings van het veld is in te stellen welk type er gebruikt moet worden.Tot slot zijn er nog wat performance verbeteringen doorgevoegd voor zowel het dashboard als de app. Zo zal de app sneller de planningsitems binnen halen wat vastlopers voorkomt.

Update 26-08-2017

Zojuist is er een nieuwe update online gezet. Naast enkele bugfixes en kleine verbeteringen is er ook nieuwe functionaliteit beschikbaar!

Zo is het nu mogelijk om het overzicht van formulieren binnen een project te zien of hier al documenten van zijn gegenereert. Aan de hand van de blauwe ‘badge’ is te zien hoeveel documenten dit zijn. Door er op te klikken is inzichtelijk welke documenten dit zijn.

Ook is er een heel nieuw menu item toegevoegd: ‘Analyse’. Hier is het mogelijk om op basis van verschillende uitgangspunten analyses te doen op de data. Denk hierbij aan het aantal constateringen van een bepaalde type of bijvoorbeeld ingevulde formulieren op basis van gebruikers.

Tot slot zijn er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe FormLab app. Deze is al in review bij Apple en Google en zal dus binnenkort te downloaden zijn! Zodra dit zo ver is sturen we weer een update!

Update 22-08-2017

We hebben diverse bugfixes/verbeteringen doorgevoerd

  • De paginering werkte soms niet helemaal correct
  • Bij een grote hoeveelheid formulieren onder een project werd geen data getoond
  • De sortering bij ingevulde formulieren is aangepast, de nieuwste formulieren komen op pagina 1

Update 15-08-2017

Nieuwe chatmodule
Met deze module kunnen we je nog beter van dienst zijn.

Groepen toewijzen aan documentsjablonen en projecten
Net als bij formuliersjablonen kunnen er nu ook groepen worden toegewezen aan documentsjablonen en projecten. Deze groepen bepalen wat een gebruiker wel en niet kan zien. Wanneer een project, formuliesjabloon of een documentsjabloon geen groepen heeft kan iedereen deze zien.Nieuwe rol: Manager
Een manager mag alleen de projecten, formuliersjablonen en documentsjablonen zien waar zijn groep aan hangt. Wanneer hij zelf iets aanmaakt kan hij alleen kiezen uit de groepen van zichzelf. Wanneer een project, formuliesjabloon of een documentsjabloon geen groepen heeft kan iedereen deze zien. Verder kan een manager niet bij de instellingen, niet bij het klantsjabloon of bij de veldgroepen. Dit is dus een soort mini beheerder voor een specifieke set van sjablonen en projecten (zal gebruikt worden voor het onderverdelen van verantwoordelijkheden op basis van norm.Reviewer kunnen toewijzen bij documentsjabloon
Deze reviewer wordt standaard gekozen als reviewer bij een gegereerd document van het betreffende documentsjabloon.Constateringen reviewer kunnen toewijzen bij formuliersjabloon
De reviewer die hier wordt ingevuld. Let op: dit is alleen actief wanneer je ook de constateringen module gebruikt.Agenda invites
Via het menu item "beheer" onder instellingen vind je de optie om agenda invites in te schakelen. Indien dit is ingeschakeld zullen gebruikers via de mail een agenda invite ontvangen zodat ze afspraken in hun outlook of google agenda kunnen zetten. Zo is de planning ook zichtbaar buiten FormLab om. Mis je dit menu item, laat het dan even weten via de chat.Performance verbeteringen bij planningsitems
Er zijn een aantal performance wijzigingen doorgevoerd waardoor de planningsitems in het dashboard veel sneller worden ingeladen.

Overig
Er zijn diverse kleine verbeteringen en bugfixes doorgevoerd.

Update 19-07-2017

Conditioneel blok in een herhalingsblok
Vanaf heden is het mogelijk om een conditioneel blok in een herhaalblok van een formulier of veldgroep te plaatsen. Vervolgens kunnen er conditionele regels gemaakt worden met velden uit hetzelfde herhaalblok.Constateringen notificaties
Voor de gebruikers die gebruik maken van de certificering module is het vanaf nu mogelijk om per formuliersjabloon e-mailnotificaties te ontvangen wanneer er een constatering in het formulier wordt gedaan. Dit kan door op het algemene tabblad van een formuliersjabloon de optie 'Notificaties' op 'Ja' te zetten. Vervolgens kunnen er 1 of meerdere e-mailadressen worden opgegeven en kan er worden aangegeven bij welke constateringen er een notificatie verzonden moet worden.Zodra een ingevuld formulier doorgezet wordt in status zal FormLab alle constateringen bundelen en verzenden per mail naar de opgegeven e-mailadressen. Per constatering worden ook de foto's van het betreffende veld toegevoegd.

Projectstatus
Projecten hebben nu ook een status. Onder het kopje Instellingen > Statussen is het mogelijk om voor projecten een aparte statusflow op te geven. Vervolgens kan op het algemene tabblad van een project de status worden aangepast. Rechtsboven in het overzicht van projecten is het vanaf nu mogelijk om te filteren op status.

Concept documenten
Wanneer je nu een concept document genereerd komt deze niet meer in een pop-up naar voren maar wordt er automatisch een concept PDF gegenereerd. Dit om een beter beeld te geven van hoe het uiteindelijke bestand er uit komt te zien.

Paginering en filtering van tabellen
In de gehele applicatie is paginering toegevoegd aan de overzichten. Ook kan er in deze overzichten met het zoekveld makkelijk gezocht worden op content.

Update 04-07-2017

Revisiebeheer
Vanaf heden maken we bij het opslaan van het klantsjabloon, formuliersjablonen, documentsjablonen en gegenereerde documenten een nieuwe versie aan. Bij deze onderdelen is er dus ook een tabje 'Revisies' bijgekomen waarmee je specifieke revisies kan inzien.Daarnaast is het nu mogelijk om deze revisiesnummers te gebruiken in de huisstijl- en documentdesigner zodat het altijd is te achterhalen met welke versies van het klantsjabloon, formuliersjaboon en documentsjabloon is gewerkt. Bij de huisstijl zijn deze nummers te plaatsen via dezelfde wijze als de paginanummers etc.Binnen het documentsjabloon zijn de waardes te vinden onder het kopje 'Document'.Update 01-06-2017

Herhalingsblok in herhalingsblok
Vanaf heden is het mogelijk om herhalingsblokken in herhalingsblokken te plaatsen. Hiermee kan er dus een niveau dieper data worden opgeslagen. Even een voorbeeld:

Herhalingsblok: Bouwlagen
---- Herhalingsblok: Inspectiegaten

Met het bovenstaande voorbeeld is het dus mogelijk om in het formulier één of meerdere bouwlagen toe te voegen met op iedere bouwlaag één of meerdere inspectiegaten. Voor de app is het wel belangrijk om eerst even de nieuwe update te downloaden!

Hoe pas ik dit toe?
Heel eenvoudig; sleep een herhalingsblok in een ander herhalingsblok in de formulier designer.

Voor het documentsjabloon brengt dit ook wijzigingen met zich mee. Tot op heden werkten we met een tabel. Dit zou echter niet goed gaan wanneer we veel velden willen opslaan in de herhalingsblokken. Daarom hebben we nu de ‘herhalingsblok’ weergave welke alles onder elkaar print in blokken. Dit is in te stellen door in het documentsjabloon de waarde van het hoogste niveau herhalingsblok te slepen. Vervolgens klik je op het de witte knop naast de verwijder knopEen pop-up opent waarin je kan kiezen voor de tabel of herhalingsblok weergave.Documentnaam automatisch aanvullen met een ‘slug’

Bij formuliersjablonen is het nu mogelijk om op het algemene tabblad een ‘slug’ op te geven. Deze slug wordt achteraan de documentnaam geplaatst zodat het nog makkelijker is om onderscheid te maken tussen verschillende documenten op basis van de naam.

Gelijktijdig in één formulier werken
Met deze update is het nu ook mogelijk om met meerdere verschillende gebruikers gelijktijdig in hetzelfde formulier te werken. Wanneer je nu een formulier opslaat kijken we enkel naar de gewijzigde velden. Zolang de gebruikers niet dezelfde velden bewerken zal met het opslaan dus geen data ongewenst worden overschreven.

Dit werkt voor zowel het dashboard als de app. Voor de app is het wel belangrijk om eerst even de nieuwe update te downloaden!

In bulk velden in- en uitklappen
Bovenaan alle builders zijn twee knoppen toegevoegd om in één keer alle velden met subvelden in of uit te klappen. Bij grote formulieren of documentsjablonen kan het zijn dat dit even duurt.

Update 04-04-2017

Dashboard

  • Bug fixes
  • Kleine performance verbeteringen
  • In alle builders zijn velden met subvelden (herhaling- en conditionele blokken) nu in- en uitklapbaar. Dit om de performance te verbeteren. Door te klikken op de + klapt het veld open en komen de subvelden naar voren.


Binnenkort
  • Volledig herziene app met flinke performance verbetering
  • Conditionele regels op basis van het aantal karakters van een veld
  • Herhalingsblokken in herhalingsblokken kunnen gebruiken


Praat met een medewerker over de mogelijkheden binnen uw organisatie